Marmara Denizi’nin Geleceği: Sürdürülebilirlik ve Müsilaj Sorunu

Marmara Denizi ve Ekosistemi

Marmara Denizi, doğal güzellikleri ve ekosistemi ile Türkiye’nin önemli bir su kaynağıdır. Ancak, son yıllarda denizde gözlenen çeşitli sorunlar, deniz ekosisteminin sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bu yazıda, Marmara Denizi’nin ekolojik ve ekonomik önemine odaklanarak, özellikle müsilaj sorununu ele alacağız.

Müsilaj: Deniz Ekosistemini Tehdit Eden Bir Sorun

Müsilaj, denizel bir besin ağı üzerinde tahrip edici etkileri olan ve deniz organizmaları tarafından üretilen bir organik madde birikimidir. Müsilaj, birkaç milimetreden onlarca santimetreye kadar değişen boyutlardaki partiküllerin fiziksel olarak bir araya gelmesiyle, bakteriler ile birlikte tek hücreli fitoplanktonik organizmaların değişen ortam koşullarına tepki olarak verdikleri bir organik madde birikimidir. Müsilaj, deniz suyunun sıcaklığı, rüzgar koşulları ve denizin durumu gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Özellikle yüksek deniz suyu sıcaklığı, rüzgarsız ve sakin hava koşullarında müsilaj oluşma olasılığını artırır.

Marmara Denizi’nin Müsilaj Sorunu ve Nedenleri

Marmara Denizi, bu tür sorunların yoğun yaşandığı bölgelerden biri olarak öne çıkar. Müsilaj sorunu, Marmara Denizi’nin bir iç deniz olması, dar geçitli boğazlarla diğer denizlerle bağlantısının kısıtlı olması, artan nüfus yoğunluğu, yeterli düzeyde arıtılmayan evsel ve endüstriyel atıklara maruz kalması, deniz tarama ve boşaltma faaliyetleri ile kıyı habitat kaybı gibi bir dizi faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Ayrıca, azot ve fosforca zengin besin elementlerinin girişi, deniz suyu sıcaklıklarının artması ve gemi taşımacılığı gibi etkenler de müsilaj sorununu artırır.

Marmara Denizi’nin Sosyo-Ekonomik Önemi

Marmara Denizi, Türkiye’nin sosyo-ekonomik açıdan önemli bir bölgesidir. Bölgede yaşayan nüfusun büyüklüğü, endüstriyel faaliyetlerin yoğunluğu, deniz taşımacılığı ve turizm gibi etkenler, denizin sosyo-ekonomik önemini artırır. Ancak, bu faaliyetlerin deniz ekosistemine olan baskısı, müsilaj sorununu daha da kötüleştirebilir.

Marmara Denizi’nin Kurtarılması İçin Alınması Gereken Önlemler

Marmara Denizi’nin sağlığını korumak ve müsilaj sorununu çözmek için bir dizi önlem alınmalıdır:

 1. Kirletici Yüklerin Takibi ve Azaltılması: Karadeniz’den gelen kirletici yüklerin düzenli olarak takip edilmesi ve girişlerin en aza indirilmesi için teknik ve politik önlemler alınmalıdır.
 2. Ölçüm İstasyonları Kurulmalıdır: Kirletici kaynakların yoğun olduğu bölgelerde ölçüm istasyonları kurularak izleme çalışmaları hızla başlatılmalıdır.
 3. İzleme Programları Geliştirilmeli: Denizdeki olayları tahmin etmek ve yönetmek için mevcut izleme programları geliştirilmeli ve sürekli takip sistemleri oluşturulmalıdır.
 4. Atıksu Deşarjları Kontrol Altına Alınmalı: Evsel ve endüstriyel atıksu deşarjları kontrol altına alınmalı, ön arıtımdan geçen atıksular derin deniz deşarjı yöntemiyle bertaraf edilmelidir.
 5. Deniz Faaliyetleri Denetlenmeli: Taşımacılık, balast suları, balıkçılık faaliyetleri ve tarama gibi deniz faaliyetleri kesinlikle kontrol altında tutulmalı ve denetlenmelidir.
 6. Kıyısal Alanlar Korunmalı: Besin zinciri ve ekosistemin sağlıklı işlemesi için kıyısal alanlar korunmalı ve kıyı tahribatının önüne geçilmelidir.
 7. Sürdürülebilir Balıkçılık Uygulanmalı: Balıkçılık faaliyetleri kontrol altında tutularak sürdürülebilir hale getirilmelidir.
 8. Nüfus Yoğunluğu Kontrol Edilmeli: Marmara Bölgesi’ndeki nüfus artışı kontrol edilmeli ve yeşil alanlar korunmalıdır.
 9. Bilinçli Gübreleme Uygulanmalı: Tarım sektöründe bilinçli gübreleme uygulanmalı ve iyi tarım uygulamaları teşvik edilmelidir.
 10. Küresel Isınmaya Karşı Önlemler Alınmalı: Küresel ısınmanın etkilerine karşı özel tedbirler alınmalı ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmelidir.
 11. Müsilaj Araştırmaları Yapılmalı: Müsilaj oluşumunun nedenleri ve etkileri üzerine araştırmalar yapılmalıdır.
 12. Halk Bilinçlendirilmelidir: Müsilajın oluşturduğu riskler halka anlatılmalı ve deniz ürünlerinin tüketimi konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
 13. İletişim ve Farkındalık Artırılmalı: Marmara Denizi’nin önemini vurgulamak için basın, yayın ve iletişim araçları kullanılarak halkın farkındalığı artırılmalıdır.

Marmara Denizi’nin Geleceği

Marmara Denizi’nin sürdürülebilir bir şekilde korunması, hem ekosistem hem de insanlar için kritik bir öneme sahiptir. Müsilaj sorunu gibi tehditlerle başa çıkmak için, bilinçli bir çaba ve işbirliği gereklidir. Deniz ekosisteminin sağlığını korumak ve Marmara Denizi’nin geleceğini güvence altına almak için yukarıda belirtilen önlemler hayata geçirilmelidir. Ancak bu şekilde, bu eşsiz deniz ve onun sağladığı kaynaklar gelecek nesillere aktarılabilir.

https://cevre.ibb.istanbul/deniz-hizmetleri-sube-mudurlugu/marmara-denizinde-musilaj-problemi/

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir